Vi startet opp med digitale språkkurs i 1996.
Nå har selskapet byttet navn fra Flavus Data AS
til Language Infusion AS.

Vår nye websider finner du her:
www.languageinfusion.no

Ruth Vetne, daglig leder